v   DOSYALAR
  v   YAZILAR
  v   { FORUM }
  v   DEFTERE YAZ
  v   SUNULAR
  v   RESİMLER

Menü
Site sayacı
Bugün : 10
Dün : 74
Toplam : 3373222
Sayfa izlenimi aldık..
Yedek
Sizin kodlariniz buraya eklenecek
MEDENİYET DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
  Tüm yazarlar || Bu yazara ait yazılar
   MEDENİYET DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR

MEDENİYET DEDİĞİN TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVAR
                             Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,
                             Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,
                             Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
                             Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
                                             Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
                                             Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
                                             Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
                                             Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
                                                                                                 Çanakkale Şehitlerine Şiirinden                                                                                                         Mehmet Akif ERSOY
   Medeniyet: Şehirlilik, şehire has yaşam tarzını ifade eden bir kavram. Arapça, şehir anlamındaki "medine" kelimesinden türetilmiştir. Tanzimatçılar tarafından batıdaki "civilisation " tabirini karşılayan bir kelime olarak Türkçeye sokulmuştur.
Medeniyet kavramının bir çok tanımı yapılmış olup, bunların herbiri, birbirinden farklıdır. Bu tanımlardan bazıları kültürü de medeniyet kavramı içinde ele alır. Ancak kültür, bir milletin yaşamasını kolaylaştıracak olan bilgi birikimi; medeniyet de, bu kültürün maddî alanda ortaya çıkışıdır. Yani medeniyet, bir anlamda maddî kültürdür. Toplumların, gayelerine ulaşmak için birer vasıta olarak kullandıkları sosyal, hukuk ve ticarî kurallar da medeniyetin bir parçasıdır.
Medeniyet kavramı, Batı dillerinden Türkçeye aktarırken kastedilen şey, Batı idi. Yani Batılının gözünde medeniyet Avrupa'dadır; bunun dışında kalan toplumlarsa birer barbarlar topluluğudur. Bu anlamda bakıldığında, medeniyet kavramının da diğer bir çok kavramda olduğu gibi, kültür emperyalizminin yüklediği anlamlar olduğu görülür. ( Ömer TELLİOĞLU, Medeniyet, www.medeniyet.org.tr )
Ünlü şairimiz Mehmet Akif’in medeniyet kavramına karşı takındığı tavrı hep merak etmişizdir. Medeniyetin geniş tanımını bilmekteyiz. Peki neden medeniyeti, ünlü şairimiz bu kadar nefret ve kinle ifade ediyor?  Mehmet Akif’i  okuyanlar Onun insanlığı, çalışkanlığı ve dürüstlüğü vurgulayan mısralarına hayran kalmaktadırlar. Mehmet Akif bu dizelerini savaş yıllarında kaleme almıştır da diyebiliriz. Onun isyan ettiği Batı medeniyetinin acımasız yüzüdür. İnsanı, insanlığın değerlerinden soyutlayan Batının çirkef yüzünü keşfetmesi ve bizim toplumumuzu bir hastalık olarak kaplaması karşısında duyduğu hiddeti anlatır bu mısralar.
Medeni asır 20. yüzyıl, dünyada olmayan şey kalmamış. Uzun ve yıkıcı savaşlar olmuş, insanlık yüzlerce yıl unutamayacağı acıları tatmıştır. Savaşlar geride milyonlarca mezar bırakmış, bir sürü devletler kurulmuş, güvenin yerini güvensizlik almış. Avrupalı bir tarihçi, ‘’tarihim kaçtığım kabuslarımdır’’ demekten kendini alamamıştır.  Bir Fransız televizyon yapımcısı ‘’Avrupa Bosna’da öldü’’ demiştir. Bütün bunlar medeniyetin parıltılı tanımlarının yapıldığı yıllarda olmuştur. Çok güzel buluşların yapıldığı ve devasa gelişmelerin insanlığın ufkunu açtığı yıllarda, insanlık tarihinin şahit olduğu korkunç acılar yaşanmıştır.

                                                                                  Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar
                                                                                  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var
                                                                                  Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar
                                                                                  Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar

                                                                                                                        İstiklal Marşı

   Son Avrupa seyahatimden şu görüşle döndüm. Birinci Dünya Savaşı makineden başka medeniyet eseri bırakmamış.( Cenap ŞEHABETTİN, Tiryaki Sözleri, s.28, Akvaryum Yayınevi, 100 Temel Eser Dizisi, 2005, İstanbul )
Medeniyet iki sütun üzerinde yükselir: Süngü ve açlık. Dolandırıcılarla namussuzların gönlüne göre bir düzen. Hakim-i Mutlak: Para
Salnameleri kanlı yazılı medeniyetin. Münasebetleri yalan üzerine müesses, kin yalan ve kalleşlik. Medeni bir insan ictimai bir yılandır. Nezaket ve terbiye icabı yalancı olmak zorunda.
   Medeniyet, masallarla beslenir. Şiir ile nesir fazilet ve mutluluğa teremnüm etmeli. Oysa Medeniyette adet boğazlaşmaktır, bir nas uğruna boğazlaşmak. Hem de manasını ve ne işe yaradığını anlamadan. Delil mi istersiniz? İnsan hakları ve hürriyetleri için yapılan katliamlar ortada. ( Cemil MERİÇ, Ümrandan Uygarlığa, s.79 )

Afiyet olsun beyler,
Faziletli nazırlar, müstakim müşavirler
Hizmet bu mu? İftihar edin.
Yağma ettiniz şu ekmek kapınızı
Demek utanmanız yok
Demek küçük bir sızı duymuyor yüreğiniz
Hem de tam zamanında
Can çekişen şu yurdun en açıklı anında
Şu ölen memleketi kabrinde yakalayıp
Soyan nebbaş takımı, artık uyanın ayıp

Ruy BLAİS’ın nazırlara hitabı- Victor HUGO ( İlber ORTAYLI, Gelenekten Geleceğe, s.160, İstanbul, 2001)

Biz, XX. Yüzyıl insanları,
Hep eleştirmedik mi bizden önce gelenleri
Hep gururlanmadık mı,
Eskilerin zamanında kimsenin bilmediği buluşlarımızla
Cerrahlarımız hasta bir organı iyileştirebiliyor
Ve biz kalkıp övünüyoruz, bir insanın acılarını dindirmiş olmakla
Sonra da toplarımız binleri kırıyor öbür yanda!
Ne gereği var bilimin, bilgiyi ilerletmenin
Bizi savaşa hazırlamaktan başka bir işe yaramayacaksa
Ve biraz ötede
Saldırı ve talandır savaş, yıkım ve insan kıyımıdır
Bir suç ki, işleyen krallar bağışlanır ve çocuklara çektirilir cezası.

                                ( Amin MAALOUF, Yolların Başlangıcı, YKY, s.92, 2004, İstanbul )
  
  Bugün dünyamızın öncü medeniyeti olan Batı Medeniyeti, Maddi değerleri ön plana alıp insanı değerleri umursamayan bir yapıya sahip. Nietche ‘’ Tanrı öldü’’ sözünü ettiği yıllarda, aslında insanlığın, merhametin öldüğünü dile getiriyordu. Sen yeme ben yiyeyim, sen mutlu olma ben mutlu olayım diyen Batıyı Hobbes ‘’ insan insanın kurdudur’’ sözüyle anlatmıştır. Batı, menfaat üzerine hareket eder. Başka toplumların acısı onlar için komedidir.
Mutluluğu kendine özgü bir hak olarak görür. Ünlü tarihçi Arnold TONYBEE, ‘’ Batıyı bekleyen iki tehlike var : Alkolizm ve ırkçılık. Batı, bu hastalıktan ancak İslam dininden yardım alarak kurtulabilir’’ der.( Bkz. Arnold TONYBEE, Medeniyet Yargılanıyor, s. 195 )
Medeniyet dediğin insanın midesine değil de, ruhuna seslenmeli. İnsanı insan yapan en büyük değerden yoksun olmak, medeniyetleri yok oluşa götüren en büyük felakettir. 1945’li yıllarda ABD Dışişleri bakanı olan Mr. Dulleis, Batı medeniyetinin bir yok oluş çizgisine yaklaştığını haykırıyordu. Mr. Dulleis, Batının eski Yunanın ve Romanın çöküşünden ibret alması gerektiğini  ve maneviyatsızlığın yıkılış olduğunu vurguluyordu. Ünlü Romalı hatip Cicero ‘’Milletler maddiyatsızlıktan değil, maneviyatsızlıktan dolayı yıkılırlar’’ dememiş miydi? Ünlü Romalı hukukçu Seneca ‘’Kanun örümcek ağına benzer, büyük sinekler onu deler geçerler, küçük sinekler ise ona takılır kalırlar’’ sözüyle adaleti hiçe sayan bir medeniyetin  tarihin karanlığına gömüleceğini ima ediyordu. Öyle olmadı mı?
Medeniyet, ne güzel şey, Adalet mülkün temelidir ilkesini esas alırsa, yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü ilkesini benimserse, Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyruğuna sarılırsa…

                                                                                       Erilmez yara bi-yar olmayınca
                                                                                       Cihanın halkı ağyar olmayınca
                                                                                       Hakikat alemine yol varılmaz
                                                                                       Bu mülkten külli bi-zar olmayınca

                                                                                               Karaca Ahmet Sultan

  İnsanlığa en güzel anlamı verecek olan bir medeniyetin sahibiyiz. 3. Murat ‘’uyan ey gözlerim uyan ,  gafletten uyan’’mısralarıyla bizleri uyarıyor ki, insanlığın kurtuluşu sizsiniz.
Titreyin ve kendinize gelin. Az bir düşünmeyle çok şeyi keşfedeceğimiz de ortada…

                                                                                       Her varlığın gaflet zamanı vardır
                                                                                       Dereyi uykudan sel uyandırır
                                                                                       Rahmet de tufan da ondan halk olur
                                                                                       Gökteki bulutu yel uyandırır.
                                                                                                                Aşık Feymanı


[ Yazar : İlhan Metinkale | Okunma : 2944 | Tarih: 07.03.2009 ]
         Oy : 7-Puan : 24Son 5 Yorum

Henüz Yorum Yazılmamış.
Siz bir tane yazın..Yorum ekleyin..(Sadece üyeler)

Kodlar , Duygular (Smile'ler)

Üyelik
Kullanıcı : 
Şifre : 
Hatırla :   Gizli : 

  
Anket
Sitemizi beğendiniz mi?
Evet (46 %)
Hayır (53 %)
91 - Katılım
Köşe Yazıları

Adem Karadeniz

TARİH YANLIŞ ANLAŞILIRSA BUGÜNÜN AYAĞI KAYAR

İlhan Metinkale

GEÇMİŞİN VE GELECEĞİN KISKACINDA TARİH ALGIMIZ

Hilal ZEYBEKOĞLU

Ulubatlı Hasan ve Şehadet Arzusu

Civan ÇELİK

1890’DA JAPONYA’DA BATAN ERTUĞRUL GEMİSİ VE ŞEHİTLERİMİZ

Hülya BELGİN

İyiki Varsın Türkçe'm

Ertuğrul GÜNER

SINAVLAR

Rümeysa

Derin Karanlık

Fazlı MACİT

BİZİM

Abdullah Enes GÜNAY

BAŞARILI ÖĞRETMEN
En Sevilenler
 Dosyalar:

 Yazılar:
 » İddia
BİZEGİTİMCİYİZ
Website motorumuz 2013 AspSitem Ay Yildiz
Bu sayfa: 0.18 saniyede yorumlandı.
toplist.htm dosyasi toplist 1 toplist 2 toplist 3