Mustafa Kemal Liderlik Yolunda    [ Okunma: 6982 ]
Çocukluğundan itibaren askerlik mesleğine büyük ilgi duyan Mustafa Kemal,askerliği yüce bir görev olarak görmekteydi.Bu mesleğe ulaşabilmek için öğrenim hayatını askeri okullarda devam ettirdi.Mustafa...

Sosyal Bilgiler-6-7-8 Bilgi Yarışması Soruları    [ Okunma: 6340 ]
BİLGİ YARIŞMASI SOSYAL BİLGİLER DERSİ SORULARI Soru 1 : Hititlerde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne ad verilir? Cevap : Pankuş Soru 2 : Kurtuluş savaşı sırasında TBMM’yi tan...

TARİHİ ESELERİMİZİN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ    [ Okunma: 6147 ]
TARİHİ ESELERİMİZİN TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ Bir ülkenin tarihi o ülkenin geçmişinin ne kadar zengin olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca, tarihi eserlerin günümüze kadar gelmesi o ülkenin geçmişini ayd...

29 Ekim Cumhuryet Bayramı Orotoryosu    [ Okunma: 5642 ]
OROTORYO SUNUCU:     Bir zamanlar Anadolu’da, düşman çizmesi çiğnemişti toprağı. Amaçları milletimizi topraksız, vatansız bırakmak; kendi yurdunda esir yaşatmaktı. Oysa Anadolu...

23 Nisan Günün Anlam ve Önemi Konuşması    [ Okunma: 4609 ]
Protokolü Selamlama 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gündür. Atatürk’ümüz 23 Nisan gününü, bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir. Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı’nın e...

Katvan Savaşı (1141)    [ Okunma: 4519 ]
Katvan Savaşı  Sultan Sencer henüz Horasan meliki iken Gaznelileri ve Karahanlıları, 1121'de ise Afganistan'daki Gurlu Devleti'ni kendine bağlamıştır. Ayrıca Selçuklu ülkesinin ta...

19 Mayıs Günün Anlamı ve Önemi Konuşması    [ Okunma: 4343 ]
19 Mayıs Günün Anlamı ve Önemi Konuşması Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs ...

Acil Hasta    [ Okunma: 4273 ]
ACİL HASTA Mart 6, 2007 12:46 pm (SKEÇLER)   Hasta insan modeli sedye içinde iki hasta bakıcı tarafından nani nani dîye ses çıkararak doktor odasına getirilir. Hasta sıra üzerine yatırılır....

7. SINIFLAR BİLGİ YARIŞMASI ELEME SORULARI    [ Okunma: 4254 ]
7. SINIFLAR BİLGİ YARIŞMASI ELEME SORULARI (Tüm Dersler) 1. Küçük İrem, annesine doğru birkaç adım attı. cümlesinde adı niteleyen kelime hangisidir ……………………………...........................................

BİZ EĞİTİMCİYİZ    [ Okunma: 3762 ]
BİZ EĞİTİMCİYİZ Beste ve Güfte Yavuz DURAK Sevgidir insanı tanımlayan Saygıdır insanı özel kılan Bilgidir cehaleti kıran Fikridir insanı güzel kılan Bilgidir cehaleti kıran Fikridir insanı güzel kıl...